Newsletter

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera i bądź najlepiej poinformowany.

Podając adres poczty wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych, marketingowych, reklamowych (newsletter) od Administratora danych osobowych, którym jest Aquaform Inc. sp. z o.o.

Aquaform informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty grupy kapitałowej DeltaLight oraz podmioty, których usługi są niezbędne do przesłania informacji drogą mailową. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z Panią/Panem, poza wymienionymi przypadkami dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

^