Nota prawna
Właścicielem witryny (strony internetowej) jest Aquaform INC Sp. z o.o

AQUAFORM Inc. Sp. z o.o.
Czernichów 465, 32-070 CZERNICHÓW, PL
Nr KRS: 0000077402 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 2 455 000,00 PLN
NIP: 677-00-09-394, Regon: 350540314


Aquaform nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy powstałe podczas tworzenia strony internetowej.
Prawa do zdjęć przysługują Aquaform oraz jego kontrahentom.
Treści zawarte na stronie mają charakter informacyjny.
Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Informacje techniczne zawarte w kartach katalogowych oraz w instrukcjach montażu mają pierwszeństwo przed informacjami zawartymi w katalogach drukowanych lub elektronicznych.
^