Formularz reklamacyjny

Coś nie zadziałało? W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, stwierdzenia
mechanicznej wady produktu, nieprawidłowego działania lub napotkania na inny problem prosimy
o zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem poniższego formularza reklamacji.

Zgłoszenie reklamacji powinno być przesłane przez Kupującego produkt bezpośrednio od
Aquaform Inc. Sp. z o.o.. W przypadku wykrycia wady przez inną osobę zgłoszenie reklamacji
odbywa się za pośrednictwem Kupującego, u którego został nabyty wadliwy produkt.

Jak przebiega reklamacja? Sprawdź procedurę reklamacji

 1. Dane dotyczące zamówienia

  1. Reklamujący

  2. Osoba zgłaszająca reklamacje *

   • +
 2. Powód reklamacji *

 3. Opis reklamacji

  Ta sekcja uaktywni się po wybraniu powodu reklamacji.

  1. Czego dotyczy problem? *

  2. Różnice w zamówieniu dotyczą *

  1. Czy opakowanie nosi ślady uszkodzenia? *

  2. Czy uszkodzenie było widoczne przed montażem oprawy? *

  1. Informacje o instalacji produktu:

  2. Dane teleadresowe instalatora:

   • +
  3. Po jakim czasie pojawiły się objawy? *

  4. Informacje miejscu w którym używana była oprawa

  5. Informacje o źródle światła

  6. Czy w oprawie zostały zastosowane jakieś modyfikacje?

  7. Czego dotyczy problem? *

  8. Jaki system ściemniania lub sterowania oświetleniem został zainstalowany? *

  9. Czy ściemniacz jest podłączony do innych opraw? *

  10. Ilość podłączonych opraw (wliczając reklamowaną): *

  11. Jakie inne oprawy zostały podłączone do tego ściemniacza (producent, model, ilość opraw innego typu)?

  12. Dodatkowy opis problemu

* Pola wymagane

^