Fundusze Unijne
FUNDUSZE

Beneficjent: AQUAFORM Inc. Sp. z o.o.

Firma AQUAFORM Inc. Sp. z o.o., otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Innowacyjnych Technologii Oświetleniowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozwój innowacyjnych i energooszczędnych systemów oświetleniowych. W efekcie badań prowadzonych w Centrum B+R, firma Aquaform planuje opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów z wykorzystaniem nowoczesnego wzornictwa, ukierunkowanych na potrzeby człowieka oraz przyjaznych środowisku.

Wartość projektu: 18 450 934,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 750 342,00 PLN

Beneficjent: AQUAFORM Inc. Sp. z o.o.

Firma AQUAFORM Inc. Sp. z o.o., otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Aquaform Incorporated Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3: „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2: „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest promocja firmy Aquaform na arenie międzynarodowej. W efekcie projektu firma pozyska nowe kontrakty handlowe, a tym samym zwiększy swoje przychody z eksportu.

Wartość projektu: 545 343,87 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 199 516,05 PLN

^