Projektowanie oświetlenia
Dział Projektowania Oświetlenia od kilku lat pomaga i doradza naszym Klientom dobrać oprawy tak, aby zoptymalizować koszty zakupu i eksploatacji oświetlenia.

Dzięki profesjonalnemu doradztwu

projektowanie oświetlenia

stało się jedną z ważniejszych usług, jakie oferujemy. Zachęcając architektów, projektantów oraz inwestorów do współpracy przedstawiamy poniżej etapy projektowania oświetlenia na przykładzie wybranej realizacji.

Pierwszym etapem tego procesu jest przesłanie do nas projektu w dwg lub pdf, w którym opisujemy wstępnie wybrane

oprawy oświetleniowe produkcji AQForm (Aquaform INC sp. z o. o)

. Na rzucie lub w mailu należy koniecznie podać wysokość pomieszczenia oraz jego docelowe przeznaczenie. Po wstępnej analizie całościowej projektu wprowadzamy rzut do ReLuxa/Dialuxa, a następnie bazując na odpowiednich normach PN dobieramy wskazane oprawy z optymalnymi źródłami światła.

Dla precyzyjnego zwizualizowania światłości wykonujemy również symulacje, która ukazuje nam poglądowo jak będą świecić dobrane oprawy. Staramy się, aby wizualizacja była zbliżona do rzeczywistego obiektu, co pokazujemy na przykładzie poniżej.

Na życzenie Klientów wrysowujemy oprawy do rzutu dwg, opisujemy je, a także przygotowujemy tzw. "teczkę architekta" z wymaganą dokumentacją.
Zapraszamy do współpracy.Rzut wnętrza otrzymany od architekta, kabeDesign Kasia Białobłocka

Rzut wnętrza z naniesionymi oprawami firmy Aquaform,
kabeDesign Kasia Białobłocka

Symulacja oświetlenia wykonana w programie DIALUX/RELUX

Fotografia z realizacji projektu, kabeDesign Kasia Białobłocka

Symulacja oświetlenia wykonana w programie DIALUX/RELUX

Fotografia z realizacji projektu, kabeDesign KasiaBiałobłocka
^