Obliczenia
Oprawy produkcji AQForm (Aquaform INC sp. z o. o) są sfotometryzowane pod kątem krzywych rozsyłu światłości. Za pomocą takiego pliku fotometrycznego jesteśmy w stanie przygotować

obliczenia oświetlenia

. Dzięki zastosowaniu najnowszego oprogramowania dostępnego na rynku oraz specjalistycznej aparatury pomiarowej mamy możliwość opracowania wyników obliczeń w formie:
  • natężenia oświetlenia

  • całkowitego strumienia źródeł światła
  • mocy całkowitej i mocy na powierzchnię
  • luminancji
  • izolinii
  • pseudo kolorów (2D i 3D)
  • przekrojów poprzecznych i podłużnych
  • rozkładu natężenia oświetlenia w 3D
  • rozkładu luminancji w 3D
  • olśnienia obserwatora itpWykres rozsyłu światłości oprawy w dwóch płaszczyznach.

Liczbowy rozkład natężenia oświetlenia w [lx].

Rozkład luminancji w 3D (natężenie oświetlenia).

Rozkład natężenia oświetlenia w [lx].
^