FUNDUSZE UNIJNE
2018-01-25 08:55:24 Wnioskodawca niniejszym ogłasza zamiar udzielenia zamówienia i zaprasza do składania ofert dotyczących Projektu pn.: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Aquaform Incorporated Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji noclegów dla:
- 4 osób we Frankfurcie nad Menem, w dniach 17.03-22.03.2018 (6 dób hotelowych), podczas targów Light+building. Miejsce targów: Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt nad Menem

- 2 osób w Lionie, w dniach 5-8.06.2018 (3 doby hotelowe), podczas targów Architect@work Lyon. Miejsce targów: LA HALLE TONY GARNIER 20, place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, 69363 Lyon Cedex 07.

- 2 osób w Wiedniu, w dniach 9-11.10.2018 (3 doby hotelowe), podczas targów Architect@work Wien. Miejsce targów: Wiener Stadthalle, Roland Rainer Platz 1, 1150 Wien.

Usługa powinna obejmować noclegi w pensjonacie/hotelu/apartamencie o wysokim standardzie (minimum 3 gwiazdki) wraz ze śniadaniami. Oddzielne sypialnie dla każdej osoby, z łazienkami z WC. Maksymalna odległość od miejsc odbywania się targów – 15 kilometrów. Stały dostęp do Internetu WiFi w cenie wynajmu. Możliwość wymiany pościeli i ręczników bez dodatkowych kosztów.

Sposób składania ofert i ich ocena:

Oferty należy złożyć na adres mailowy aleksandra.piecyk@aqform.com, osobiście pod adresem: Aquaform Inc.Sp z o.o. ul. Przemysłowa 12-14, 32-070 Czernichów lub przesyłką pocztową/kurierską na ww. adres.

Wnioskodawca wybierze ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny.

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Pkt = (cena netto oferty najniższej x 100)/ cena netto oferty ocenianej.

Pozostałe informacje:

1. Termin składania ofert: 2 lutego 2018 do godziny 12:00.
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 9 miesięcy (minimalny wymagany termin ważności oferty)
4. Wnioskodawca dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Osoba kontaktowa w sprawie ogłoszenia: Aleksandra Piecyk, 604-150-050, aleksandra.piecyk@aqform.com
^