FUNDUSZE UNIJNE
2016-12-23 11:20:52
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 z dnia 23.12.2016 na roboty budowlane

W związku z realizację przez firmę AQUAFORM INC. Sp. z o.o. projektu POIR.02.01.00-00- 0006/16, pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Innowacyjnych Technologii Oświetleniowych”, a tym samym w związku z przystąpieniem przez AQUAFORM INC. Sp. z o.o. do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postępowania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie Stanu surowego otwartego inwestycji: Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego Innowacyjnych Technologii Oświetleniowych na działce o numerze ewidencyjnym 1376/39 w miejscowości Czernichów. Zgodnie z pozwoleniem na budowę o numerze: AB.V.1.1264.2016,
zapraszamy Państwa do składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NR 1/2016 z dnia 23.12.2016 na roboty budowlane

Informujemy o zakończeniu postępowania konkursowego oraz o wyborze Wykonawcy. Szczegóły znajdują się w załączonym zawiadomieniu:

Zawiadomienie o wyborze oferty (pobierz)
^