GO EKO - opakowania eko


Opakowanie to ważna składowa produktu. Pozwala na bezpieczne przechowywanie towaru oraz zabezpiecza go podczas transportu. Istotnym aspektem opakowania jest jego funkcjonalność, ale także zredukowany negatywny wpływ na środowisko. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów spowodowała, że opakowania eko nie są już tylko modą, lecz stały się świadomym wyborem producentów. Fakt ten zainspirował nas do podjęcia działań. Pod koniec 2019 roku zaczęliśmy stopniowo wdrażać kolejne zmiany – wprowadzać ekologiczne rozwiązania, które pozwolą nam wyeliminować tradycyjne opakowania i to nawet o 50% do końca 2020 roku.

Opakowania eko szyte na miarę naszych produktów

W trosce o środowisko rozpoczęliśmy proces wdrażania ekologicznych opakowań kartonowych z wkładkami dedykowanymi danej oprawie. Pozwala to na zredukowanie wielkości opakowania oraz zastąpienie szkodliwej folii bąbelkowej proekologiczną folią biodegradowalną. Już w tej chwili w taki sposób dostarczamy m.in. oprawy z rodziny PET, QUPET, TUBA 111, TUBA 50, SQUARES 50, LED EYE oraz MAXI CUBE.

Co to znaczy?

W praktyce oznacza to, że stosowana przez nas folia biodegradowalna jest wykonana z surowców organicznych, które podczas rozkładu nie uwalniają szkodliwych substancji, a cały proces trwa zaledwie dwa lata!

Aż o 95% mniej taśmy pakowej

Jesteśmy dumni, że udało nam się zredukować ilość taśmy pakowej stosowanej do nowych opakowań aż o 95%! To zaskakująco dobry wynik, zważywszy na globalny problem utylizacji śmieci, które często finalnie trafiają do mórz czy oceanów. Warto pomyśleć, jak wielki efekt w skali miesiąca-kwartału-roku przyniesie ten niewielki krok.

Spełniamy surowe wymogi UE

Stosowana przez nas tektura falista, pochodząca w 100% z włókien pierwotnych, została poddana specjalnym testom w akredytowanym laboratorium badawczym. Pozytywny wynik, poparty świadectwem oceny zgodności, wskazuje na to, że podczas produkcji nie użyto żadnych szkodliwych środków pomocniczych, takich jak: teflon, lateks, silikon, formaldehydy, halogenki czy związki siarki. Ponadto nasza tektura falista spełnia surowe normy stężenia metali ciężkich: ołowiu, kadmu, rtęci oraz chromu, nie przekraczając 100ppm. Kolejny punkt na rzecz środowiska!

Warto również zaznaczyć, że w procesie produkcji używanej przez nas tektury, nie zastosowano żadnych środków ochrony roślin, materiałów pochodzenia zwierzęcego, ani innych niedozwolonych substancji.

W zgodzie z naturą

Jako wiodący producent oświetlenia, jesteśmy niezmiernie dumni z pozytywnych wyników przeprowadzonych badań. Rozpoczęcie procesu ulepszania naszych opakowań – między innymi poprzez zastosowanie ekologicznej folii biodegradowalnej i niemalże całkowite wykluczenie folii pakowej, a także wykorzystywanie tektury spełniającej surowe wymogi UE – to tylko część działań na rzecz środowiska, które staramy się wdrażać każdego dnia w naszej firmie. Wiemy, jak ważna jest otaczająca nas przyroda, dlatego jej dobro mamy na uwadze w każdym zakresie naszych działań – również podczas wysyłki zamówionych przez Państwa produktów.

^